راننده تاکسی‌های خوش‌شانس روزانه چقدر درآمد دارند؟

اقتصادی

اگر رانندگان تاکسی در روز ۲۵۰ کیلومتر در روز تردد داشته باشند ۲۰۳ هزار تومان درآمد خواهند داشت که این موضوع در شرایطی محقق می‌شود که مسافر هم باشد و در غیر این صورت این رقم به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: از ۲۰۳ هزار تومان اشاره شده روزانه ۱۲ هزار تومان هزینه بیمه راننده،۲۲ هزار تومان بابت سوخت،۱۰ هزار تومان بابت قطعات یدکی و ۵ هزار تومان هزینه بیمه ماشین می‌شود.

نظرات کاربران

پاسخ دهید