جزییات تغییر ساعات کاری ادارات در تابستان

اجتماعی

مصوبه تغییر ساعات کار ادارات به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی در تابستان ابلاغ شده است.

محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت با اشاره به موافقت هیئت دولت با تغییر ساعات کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی در تابستان اظهار کرد: این مصوبه هفته گذشته به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است.

دبیر هیئت دولت گفت: در جلسه هیات وزیران به استانداران در تمامی شهرهای استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و نیز شهرستان‌های استان‌های دیگر که دمای بالاتر از ۴۵ درجه دارند، اجازه داده شد بنا بر تشخیص شرکت‌های توزیع نیروی برق و با هدف بهینه سازی در مصرف انرژی، ساعات شروع و پایان کار ادارات و دستگاه های مشمول را به ۶ و ۳۰دقیقه صبح تا ۱۳و ۳۰دقیقه تغییر دهند.

دبیر هیات دولت افزود: ساعت اداری در این استان‎‌ها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ساعت کاری به گونه ای تغییر می‌کند تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

پاسخ دهید