تصویری از دختری که در تمرین تیم ملی سوژه شد

ورزشی

آخرین تمرین باز تیم ملی با ماجراهای جالبی همراه بود.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرآنلاین؛ تمرین تیم ملی صبح امروز در کمپی در حاشیه مسکو برگزار شد. به خاطر دوری کمپ از مرکز شهر مسکو تعداد کمی از هواداران ایرانی برای تماشای تمرین آمده بودند. در این میان هیجان یک دختر مشهدی ساکن مسکو توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد. او که حسابی ذوق زده شده بود برای سلفی گرفتن با سردار آزمون آنقدر هیجان داشت که سوژه خبرنگاران خارجی شود و برای مصاحبه با او تلاش کنند.

پاسخ دهید