بدترین فیلم، از بهترین خودروی ایرانی بهتر است!

فرهنگی

دفاع جالب از کیفیت فیلم های ایرانی. سید ضیاء هاشمی رییس جامع صنفی تهیه کنندگان در گفتگویی که خبرگزاری صبا آن را منتشر کرده در خصوص سطح کیفی فیلم ها گفته:باید دید نسبت به چه چیزی این وضعیت را می سنجیم؟خودرو سازی در مملکت ما فاجعه است و عزرائیل درون آن نشسته و جان مردم را می گیرد!بدترین فیلم ما از بهترین خودروهای ایران بهتر است.سینمای ما بهترین است.این نیز به دلیل تعهدسینما گران است که روی پای خود اهالی سینما می چرخد، نه افراد دولت.به دلیل این تعهد است که این بخش در این حد سلامت مانده است.خیلی گله داریم و در کل کشور ما بهترین هستیم.تمام چیزهایی که در ایران ساخته می شود را ببینید، از مواد غذایی گرفته تا پوشاک و صنعت سیر نزولی داریم. همه اینها فاجعه است.

بازدید اپلیکیشن 87 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.