بازار خودرو کمونیستی می‌شود!

دانش و فناوری

هفت صبح| بررسی‌های یک موسسه معتبر تحقیقاتی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۴ میزان استفاده از خودروهای شخصی در آمریکا نصف شده و در عوض آن، استفاده از خودرو‌های اشتراکی افزایش چشمگیری خواهد یافت. اداره حمل و نقل آمریکا اخیرا با انتشار گزارش نسبت‌ به چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو آمریکا هشدار داد. این نهاد اعلام کرده تا سال ۲۰۲۰ روند افزایش سفر با خودروهای شخصی رشدی بسیار پایین را تجربه خواهد کرد و به محدوده ۴.۱ تریلیون مسافر در هر سال خواهد رسید اما از آن پس این خودروهای اشتراکی هستند که از طریق خود سازندگان خودرو یا استارت آپ‌هایی مثل اوبر کنترل بازار خودرو را در دست گرفته و حمل و نقل اشتراکی را جایگزین شیوه قدیمی خرید شخصی خودرو می‌کنند. این شیوه که طبق پیش‌بینی اداره حمل و نقل آمریکا تا سال ۲۰۲۹ حجم آن به بیش از ۵٫۵ تریلیون سفر در سال می‌رسد بیش از ۹۵ درصد سهم بازار خودروهای شخصی را به خود اختصاص خواهد داد.

بازدید اپلیکیشن 174 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید