امریکا سیف را تحریم کرد

اقتصادی

بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت وزارت خزانه داری (دارایی) آمریکا؛ دفتر کنترل دارای های خارجی این وزارتخانه، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و بانک اسلامی البلاد مستقر در عراق را به علت همکاری در انتقال ارز برای گروه حزب الله لبنان و به اتهام حمایت از تروریست تحریم کرده است. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تحریم سیف گفته:” این اقدام آمریکا همانند بقیه اقدامات آنها، اقدامی غیرقانونی است.”

بازدید اپلیکیشن 107 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید