آمریکا چطور جنگ اقتصادی راه می‌اندازد؟

سیاسی

مکانیسم تزریق آشوب و ناآرامی به کشورهای جهان از طریق جنگ اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده آمریکا است که بارها به خوبی توسط این کشور انجام گرفته و به نتایجی مورد خواست سیاستمداران این کشور منجر شده است. ببینید این سناتور آمریکایی چطور از شیوه جنگ اقتصادی آمریکا در ایران، چین و خاورمیانه سخن می‌گوید :

بازدید اپلیکیشن 103 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید