روزنامه فرهنگی ،‌اجتماعی ،‌اقتصادی و شهری

صاحب امتیاز :‌ شرکت هفت صبح ماندگار

مدیرعامل :‌ علی مزینانی    قائم مقام مدیرعامل: محسن غفوری

مدیر مسئول و سردبیر :‌ آرش خوشخو

*****
چاپ ‌:‌ هنر سرزمین سبز

توزیع :‌ شرکت دنیای اقتصاد تابان

شماره پیامک :‌ ۲۰۰۰۷۷۷

نشانی :‌ تهران ،‌خیابان سهروردی جنوبی ،‌ کوچه اقلیمی ،‌ بن بست شازاد ، پلاک ۳

کد پستی :‌ ۱۵۶۶۷-۶۵۳۱ تلفن و نمابر :‌ +۹۸ ۸۸۴۰۵۴۳۳

بازدید اپلیکیشن 10,872 , بازدید سایت 1